Jan Alexander Langlo

Jan Alexander Langlo

PhD

NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

E-post:

Telefon:

Mobil:

jan.a.langlo@sintef.no

73 59 05 54

922 48 747

Postadresse:

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

S.P Andersens vei 5

Tittel på avhandling:

Where is the knowledge we have lost in information? A study on communication and information quality in interorganisational project processes

For mer informasjon: www.ord.sintef.no

 

Last ned avhandling og publiserte artikler her (tilgang krever passord)