Hans Petter Krane

Hans Petter Krane

Phd stipendiat

NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

E-post:

Telefon:

Mobil:

hans.p.krane@ntnu.no

7359 0560

975 15 809

Postadresse:

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

S.P Andersens vei 5

Tittel på avhandling:

“Uncertainty Management of Projects from the Owner’s Perspective, with Main Focus on Managing Delivered Functionality

Tilknyttet PUS-prosjektet (Praktisk styring av usikkerhet i prosjekteiers perspektiv)

Les mer her