Ole Jonny Klakegg

 

PhD, Professor

NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

E-post:

Telefon:

Mobil:

ole.jonny.klakegg@ntnu.no

7359 4740

917 33 461

Postadresse:

NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

Høgskoleringen 7A

Tittel på avhandling:

Governance of Major Public Investment Projects - In Pursuit of Relevance and Sustainability
Tilknyttet Concept-programmet

Les mer her