NSP sitt æresmedlem, Svein Arne Jessen, har gått bort

Svein Arne Jessen

 

Det er med stor sorg vi fikk beskjeden om at vårt æresmedlem i Norsk senter for prosjektledelse, Svein Arne Jessen, har gått bort. De som møtte ham i ukene før jul sa han var den vanlige Svein Arne, med mye energi og store planer. Men under en joggetur på stranden i Nice på nyttårsaften tok livet slutt. Selv om han har hatt utrettet mye i sitt liv, så forlot han oss så altfor tidlig.

Svein Arne Jessen var i mange år en toneangivende faglig pådriver for utvikling av prosjektfaget gjennom sin stilling som professor ved Handelshøyskolen BI. Jessen har skrevet en rekke anerkjente fagbøker innen fagområdet, og bidro med en betydelig publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Han har alltid vært flink til å utfordre etablert praksis og tenkning for å bringe faget og praktiseringen av det videre. Jessen var i flere år BIs representant i senterets styre og aktiv i NSP sin forskningsaktivitet, og ble senterets tredje æresmedlem.

Han tok sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, og senere en doktorgrad. Siden 1981 var han ansatt ved Handelshøyskolen BI, og fra 1994 som professor. Han bygde opp Master of Management-utdanning i prosjektledelse, som gjennom nesten 20 år har vært et av de mest populære fagene i denne utdanningen. Han var med å starte BIs utdanningsprogram i Kina og var en sentral foreleser. Han har hatt store undervisningsoppdrag i Frankrike og Litauen og andre land. Svein Arne var en engasjerende foreleser. Han illustrerte teoriene med selvopplevde historier fra sin konsulentvirksomhet. Flere studenter har sagt at han var den beste foreleseren de hadde opplevd på BI.

Våre tanker går selvsagt først og fremst til hans nærmeste familie, men også kolleger som har mistet en verdsatt venn. Ikke minst er dette et tap for alle prosjektinteresserte i verden, som har mistet en stor læremester.

 

Bjørn Andersen
Senterleder
Professor NTNU