NSP og CII har inngått samarbeidsavtale

 

Forskningsprogrammet BA2015 tok initiativ til et tettere samarbeid mellom det norske prosjektmiljøet og CII. CII ønsket at samarbeidet med BA2015 skulle knyttes opp til en mer permanent organisasjon, og det ble besluttet at BA2015 sin tette kobling til Prosjekt Norge kunne benyttes. Dette førte til at Prosjekt Norge formaliserte samarbeidet basert på en signert samarbeidsavtale. Prosjekt Norge viderefører avtalen.

CII var opprinnelig inspirasjonskilden for etableringen av Prosjekt Norge (tidligere Norsk senter for prosjektledelse), og er definitivt en "storebror", med snart 150 medlemmer og en meget høy standing i prosjektrettede bransjer. Et sterkere samarbeid mellom Prosjekt Norge og CII utgjør et meget godt tilbud til deltagerne i BA2015 og Prosjekt Norge sine medlemmer, og samarbeidsavtalen representerer et løft for det norske prosjektmiljøet.

Mer konkret innebærer samarbeidet:

  • Deltakelse i hverandres og felles forskningsprosjekter, noe vi bl.a. vil aktivt forfølge når nye prosjekter skal etableres i Prosjekt Norge
  • Spredning av hverandres forskningsresultater gjennom ulike kanaler, noe som for deltagere i BA2015 og for Prosjekt Norge sine medlemmer vil bety tilgang til CII-materiale til sterkt rabatterte priser
  • Deltakelse i CII sine såkalte Communities of Practice, nettbaserte samlinger der bedrifter deler sine erfaringer rundt ulike fokusområder

Kanskje det mest spennende er at det også arbeides med å gi deltagerne i BA2015 og Prosjekt Norges partnere tilgang til CII sin benchmarking-database, der man kan sammenlikne sine prosjekter mot over 2.000 prosjekter fra ulike sektorer. Dette skjer gjennom etablering av en såkalt Performance Assessment Laboratory (PAL) for Norge.

Mye mer informasjon om CII finnes på hjemmesidene deres:

www.construction-institute.org