Håvard O. Skaldebø

ÆRESMEDLEM

Prosjektdirektør

E-post:

Telefon:

havard.skaldebo@metier.no

97 51 44 32

Utnevnt:

2013-03-20

Begrunnelse:

Håvard O. Skaldebø var med Norsk Hydro inn i oljealderen og har vært med på å utvikle faget prosjektstyring i Norge. Han har gjennom 25 år hatt sentrale stillinger i norsk Hydro, blant annet som prosjektstyringsleder og prosjektdirektør. Han har lang erfaring med store, komplekse offshoreprosjekter samt industrielle prosjekter i inn- og utland. Han har kvalitetssikret en rekke store statlige investeringer. I de senere år har han vært engasjert for å bruke sin kunnskap for å få til en mest mulig effektiv jernbaneutbygging i Norge.

 

Forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS 2000) ble igangsatt på initiativ fra sentrale bedrifter og etater i norsk næringsliv i 1994. I PS 2000 ønsket en å samle bedrifter og etater innen ulike bransjer i et felles forum, der fagområdet prosjektledelse skulle utvikles i fellesskap. Norsk senter for prosjektledelse (NSP) er en realisering av det tredje hovedmålet fra forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Håvard O. Skaldebø deltok i PS 2000 sin styringskomité og har dermed direkte bidratt til realisering av Norsk senter for prosjektledelse.

 

Skaldebø har lagt ned et kontinuerlig og betydelig bidrag for NSP ved å delta som ressursperson i forskningsprosjekter og ved å dele sine erfaringer på en rekke temadager og konferanser.