Erling S. Andersen

Æresmedlem

Handelshøyskolen BI

E-post:

Telefon:

erling.s.andersen@bi.no

464 10 702

Utnevnt:

2013-03-20

Begrunnelse:

Erling S. Andersen er professor i prosjektledelse og informasjonssystemer ved Handelshøyskolen BI. Han har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Før han kom til BI, var han førsteamanuensis i sosialøkonomi ved UiO, rektor ved NKI Datahøgskolen og professor i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært gjesteprofessor ved Universitetet i Tokyo, Japan og ved Nanyang Technological University i Singapore. Han har skrevet flere bøker og artikler om informasjonsteknologi, systemutvikling, prosjektledelse og ledelse generelt.

 

Erling S. Andersen var sentral bidragsyter i utformingen av en intensjonsavtale undertegnet i 1999 om samarbeid mellom NTNU og BI om etter- og videreutdanning og forskning innen prosjektledelse (sentralt i dette sto også opprettelse av etterfølgeren til PS 2000, NSP). Han ble utnevnt til Handelshøyskolen BIs representant til konstituerende styremøte i NSP. Erling S. Andersen var Handelshøyskolen BIs representant til styret i NSP fra 1999 til 2001. Han var assisterende senterleder i NSP fra og med januar 2002 til og med desember 2011. Han har direkte bidratt til realisering av Norsk senter for prosjektledelse og har lagt ned et kontinuerlig og betydelig bidrag som prosjektleder for forskningsprosjekter i senteret og ved å dele sine erfaringer på en rekke temadager og konferanser.