Prosjekt 2014 – Årets prosjekt

Dato: 13. november 2014

Hvor: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

Arrangør: Prosjekt Norge og Den Norske Dataforening (DND)

Kjære prosjektvenner!


Prosjekt Norge og Den Norske Dataforening (DND) har den glede å annonsere at årets prosjektbegivenhet - Prosjekt 2014 - arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, 13. november 2014. Hold av datoen allerede nå!

Prosjekt 2014 - Verdiskaping - Å skape verdier gjennom prosjekter

Årets konferanse har som målsetning å gi konferansedeltakerne innblikk i hvordan prosjekter har evnet å skape verdier. Programmet er satt opp med en sammensetning av innlegg fra ledende forskere og aktører fra fra noen av Norges største og viktigste prosjekter. Blant temaene som drøftes er:

  • Gevinstrealisering
  • Nyskaping og innovasjon
  • Verdiskaping
  • Storskala prosjekter
  • Styring av prosjekter
  • Benchmarking

Både i privat og offentlig sektor investeres det store beløp i prosjekter for å oppnå gevinster på kort og lang sikt. På konferansen vil prosjekter som har realisert effektive gevinster bli presentert, med mål som å få gjort automatisert rutinejobber, skal spare tid og penger og gjerne få en etterfølgende enklere forvaltning og drift.  Konferansen belyser hvordan nyskapning og innovasjon er viktige virkemidler for å få gjennomført endringer og ikke minst hvor viktig det er med å skape varige endringer temaer for å hente ut gevinster.

God ledelse er en forutsetning for å lykkes med å ta ut gevinstene, det er ikke tilstrekkelig med en beslutning om å gjennomføre prosjektene. Styring av prosjekter med lyset på belyser nettopp hvor viktig god ledelse er i gevinstprosjekter.Verdiskapning gjennom programmer og porteføljer har fokus på gevinstrealisering på tvers av prosjekter, gjennom program- og porteføljestyring. Gjennom storskala prosjekter - smidige og effektive får vi innblikk i det aller nyeste på forskningsfronten innenfor dette området. Strømmen inneholder praktiske øvelser – Kanban games – her blir det rift om plassene!.