Styret i Prosjekt Norge består av

 

Navn

Ansatt hos

Funksjon i styret

Kategori

Valgt i

Haugland, Alf Kristian

Hoberg, Lars

Gassco

Statsbygg

Styremedlem

Styremedlem

1

1

2017

2014

Hovland, Ingrid Dahl

Johannesen, Bjørn

Kavlie, Rune

Lundqvist, Harald

Martinsen, Jarle

Nylund,Terje

Sandvin, Bettina

Nye Veier

Avinor

Telenor

Sykehusbygg

Statoil

Forsvarsmateriell

Statens vegvesen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

1

1

1

1

1

1

1

2016

2016

2017

2017

2014

2014

2017

Steffensen, Birger

Svenkerud, Astri

Vollestad, Kristen

Bane NOR

Statnett

Skanska

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

1

1

1

2017

2014

2016

 

Bygballe, Lena

BI

Styremedlem

AP

2014

Falch, Torberg

NTNU

Styremedlem

AP

2014

Lereim, Jon

BI

Styremedlem

AP

2014

Lillestøl, Per

SINTEF

Styremedlem

AP

2014

Shetlig, Fredrik

NTNU

Styremedlem

AP

2014

Thodesen, Carl

NTNU

Styremedlem

AP

2014

 

Gundersen, Siw-Hege

Rambøll

Styremedlem

2

2016

Stupstad, Trond

Kruse-Smith

Vararepresentant

2

2016

 

Michelsen, Einar

OPAK

Vararepresentant

3

2017

Randberg, Per C.

WSP Norge

Styremedlem

3

2017

 

Skavang, Egil

Arkitektbedriftene i Norge

Styremedlem

4

2016

 

Sist oppdatert: 05.07.2017