Benchmarking

Dette er en portal som tilbyr benchmarking av prosjekter for norske prosjektvirksomheter. Ordningen omfatter både bygg- og anleggsprosjekter, infrastrukturprosjekter og industriprosjekter, typisk olje og gass. Gjennom et samarbeid med Construction Industry Institute (CII) tilbys nå en anerkjent og godt utprøvd metode og database for prestasjonsmåling på norsk.

 På disse sidene finner du informasjon om:

For å gå direkte til CIIs 10-10 Program, klikk på denne linken. Figuren under viser hvordan prestasjonsmåling mot andre prosjekter gir konkrete resultater på konkrete parametre.

Norske veiledninger kan lastes ned her:

 Figur 10-10