Ole Jonny Klakegg

programleder BAE-programmet

Prosjekt Norge

Professor

Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

E-post:

Telefon:

ole.jonny.klakegg@ntnu.no

+47 73 59 47 40

Postadresse: 

Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

7491 Trondheim 

Besøksadresse:

Høgskoleringen 7a