Søk-funksjonen under vil bli aktivert senere

  Hva skjer i SpeedUp

  Velkommen til SpeedUp

  Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter.

   

  Store prosjekt har ringvirkning utover de aktørene som er involvert i selve planleggingen og gjennomføringen. Det er sentralt at man velger riktig prosjekt og at de prosjektene som man velger å gjennomføre gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. På store prosjekter brukes det mye tid på å lage og forankre planer hos de ulike interessentene og det brukes mye tid på å velge løsninger som ivaretar sikkerhet, klima, energi, IT. I gjennomføringsfasen skal et stort antall kontrakter og en rekke aktører samhandle slik at prosjektets leveranser nås uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet. Hvordan man kan bli mer effektiv i store prosjekt når kompleksiteten øker, når aktører og regler blir flere? Hva kan man gjøre for å få redusert planleggings- og gjennomføringstiden? - Dette er noen av kjernespørsmålene i SpeedUp. 

  Nyheter

  Velkommen til sluttkonferanse i SpeedUp!

  SpeedUp inviterer til sluttkonferanse på Hospitalet på Grev Wedels plass 1 (Forsvarsmateriell), Oslo, den 6.november 2018.

  Hva har vi lært om raskere prosjektgjennomføring etter 4  års forskning? Ønsker vi at prosjekter skal gå raskere og hva må til for at vi skal få til raskere og mer effektiv prosjekt?

  Det er to program – et åpent program som går hos Forsvarsmateriell på Hospitalet  kl. 11:00 til 16:15 og et lukket program (for inviterte) som går hos OPAK på kvelden fra kl. 17:30.

  Seminaret på dagtid (åpent program) vil bli kjørt sammen med ProsjektNorge. Mer informasjon kan finnes her.

  Disputas

  Doktorgradsstipendiat Youcef J-T. Zidane - som er knyttet til SpeedUp - har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for maskinteknikk og produksjon, innlevert avhandling med tittel: «"Need for Speed" - Insights into the Concept of Time in Managing Large-Scale Projects» 23.mars 2018.

  En vitenskapelig artikkel til International Journal of Managing Projects in Business

  En artikkel skrevet av SpeedUp-forskere ble akseptert og vil bli publisert i International Journal of Managing Projects in Business. Artikkelen heter "Shortening lead-time from project initiation to delivery; a study of quick school and prison capacity provision", Skrevet av Andreas Økland, Agnar Johansen og Nils O.E. Olsson.

  Foredrag om Tidsstyring av store prosjekter

  Prosjektleder Agnar Johansen holdt et foredrag om "Tidsstyring av store prosjekter" på onsdag 29.november 2017 for Forsvarsbygg.

  Speedup-artikkel publisert i Magasinet Prosjektledelse

  En artikkel som heter "SpeedUp – Demonstrasjonsprosjekter" er publisert i november-utgave av Magasinet Prosjektledelse. Artikkelen er skrevet av Margit Hermundsgård, Agnar Johansen og Siva Ekambaram.

  Artikler fra SpeedUp presentert på en internasjonal konferanse

  Følgende vitenskapelige artikler ble presentert på ProjMAN 2017 konferanse i Barcelona, 7.-9. november 2017:

  • Pursuing Value Creation in Construction by Research -A Study of Applied Research Methodologies. Skrevet av Amin Haddadi, Ali Hosseini, Agnar Johansen, Nils Olsson
  • Standardization and Modularization of Prisons. Skrevet av Andreas Økland, Agnar Johansen, Teresa Beste, Endre Gjesteby
  • Collaborative research to improve time planning and management in projects. Skrevet av Anandasivakumar Ekambaram, Trine Marie Stene, Agnar Johansen

  Eli Tufto vant prisen for beste masteroppgave

  Eli Tufto leverte en meget god masteroppgave i vår 2017 og var invitert opp til NTNU for prisutdeling 2. november. Oppgaven er knyttet til SpeedUp. Eli konkurrerte med 2 andre studenter og vant prosen for beste masteroppgave. Mer informasjon kan fines her.

   

   Faveo Statsbygg Forsvaret Jernbaneverket Reinertsen Oslo Kommune OPAK SpeedUp BundeGruppen Statens vegvesen