Bli partner i Prosjekt Norge

Partnerskap i Prosjekt Norge er forbeholdt virksomheter (ikke enkeltpersoner) innen privat næringsliv og offentlig forvaltning som er opptatt av prosjektet som arbeidsform og for prosjektfagets fremtidige utvikling. Senterets virksomhet blir realisert gjennom at ansatte i disse virksomhetene engasjerer seg i senterets aktiviteter.

Partnerkategorier

Vi skiller mellom fire kategorier av partnere:

  • Kategori 1: Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandører.
  • Kategori 2: Utførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (for eksempel totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter).
  • Kategori 3, særlig innrettet mot mindre bedrifter, f. eks. utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjektgjennomføring, inndelt i:
    • Mellomstore bedrifter med en årsomsetning på under 80 millioner NOK pr. år og konsulentfirmaer som primært tilbyr rådgivning/tjenester innen prosjektledelse.
    • Småbedrifter, med en årsomsetning på under 10 millioner NOK pr. år.
  • Kategori 4: Bransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeninger.

Fremme prosjektfaget

Våre partnerorganisasjoner har forstått at kompetanseheving innen prosjektarbeid er viktig og at den arenaen senteret representerer innebærer en flott mulighet til å lære av andre.

Utvikle fremtidens prosjektledelseskunnskap

Forskningsprosjekter i regia av senteret blir finansiert og besluttet igangsatt av senterets partnere, så et partnerskap i senteret er et klippekort til å få belyst spennende problemstillinger i samspill med andre organisasjoner. Prosjektene er støttet av Norges fremste forskere innen prosjektfaget.

Interessert i å være en del av nettverket?

Vi tar opp nye partnere fortløpende og vi passer for alle prosjektorienterte virksomheter, uansett bransje og størrelse. Ta kontakt med oss for en prat om din organisasjons behov og forventninger til partnerskap.