Fredrik Svalestuen

PHD STIPENDIAT

NTNU

E-post:

Mobil:

fredrik.svalestuen@ntnu.no

986 73 172

 

 

Tema på avhandling

Prosjekteringsledelse i byggebransjen

Beskrivelse av forskningsprosjektet

Jeg jobber med å kartlegge hvordan byggebransjen kommuniserer i grensesnittet mellom prosjektering og produksjon. Dette skal sammenlignes med hvordan skipsindustrien og subsea-industrien håndterer dette grensesnittet. Ett slikt sammenligningsstudie vil forhåpentligvis komme frem til et rammeverk for kommunikasjon, som kan øke indre- og ytreeffektiviteten til byggebransjen, gjennom færre misforståelser, tegningsfeil og -forsinkelser.