Ketil Braathen

PHD STIPENDIAT

NTNU

E-post:

Ketil.Braathen@fafo.no

 

Navn på prosjekt

Samhandling i byggeprosessen – med BIM som katalysator

Beskrivelse av avhandlingsarbeidet

Ketil Bråthens avhandlingsarbeid er en del av det NFR-finansiert prosjekt SamBIM. Prosjektet er et samarbeid mellom flere bransjeaktører og forskningsmiljøer der man blant annet ønsker å prøve ut ny teknologi i form av bygningsinformasjonsmodeller (BIM). I avhandlingen er Bråthen særlig opptatt av å studere hvilke faktorer som påvirker implementeringen av BIM, samt hvordan bruken av BIM påvirker samhandlingen i de utvalgte caseprosjektene.