Vegard Knotten

PHD STIPENDIAT

NTNU

E-post:

vegard.knotten@ntnu.no

 

Tittel på avhandling

Building Design Management - a management of iterations

Beskrivelse

Byggebransjen sliter med produktiviteten og kvaliteten. For å sikre et best mulig produksjonsunderlag og for å skape en større verdi av byggeprosjektene må det arbeides bedre i prosjekteringen. Prosjekteringsprosessen er en komplisert prosess hvor ideer, tanker og forslag bearbeides og blir tilslutt et underlag for bygging. Disse prosessene er kompliserte å lede siden de opptrer både i sekvensielle og  iterative former.  Integrert metodikk for prosjekteringsledelse ( Inpro) ser på hvordan man kan forbedre prosjekteringsprosessene samt å sammenligne prosjekteringsledelse i byggebransjen med andre bransjer. Inpro har støtte fra NFR og består av NTNU, UIA, Veidekke Entreprenør AS, Cowi, Ulstein og Nymo

Min PhD ser på prosjekteringsledelse i de tidlige fasene av et prosjekt.