Espen Solheim-Kile

 

phd stipendiat

NTNU

E-post:

espen.solheim-kile@kruse-smith.no

Postadresse:

 

Besøksadresse:

 

 

Tittel på avhandling

Offentlig-Privat Samarbeid - Verdi for pengene?

Beskrivelse

Offentlig-Privat Samarbeid har fått økende oppmerksomhet de siste årene, med England som modellens foregangsland. Da den nye regjeringen i Norge har signalisert økt bruk av OPS, synes dette å være rett tid å forske på temaet. Modellen har som mål å inkludere den private parten tidligere i prosjektene og samtidig dele en større andel av risikoen, også for vedlikehold.

Gjennom denne studien skal jeg ha spesielt fokus på hvordan ulike incentiver påvirker prosjektutfallet.