Anette Østbø Sørensen

phd stipendiat

NTNU

E-post:

Mobil:

anette.o.sorensen@ntnu.no

98454433

Postadresse:

c/o Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

S.P Andersens vei 5

 

Tittel på avhandling

Anvendelse av stor-data innen prosjektanalyse - Big Data applications in project analyses.

Beskrivelse

Som følge av nye teknologier er det blitt mulig å hente inn store datamengder og nye former for data, kjent som stor-data (Big Data). En stor fordel med slike data er at de gir muligheter til å se nye sammenhenger mellom flere datakilder. Slike data kan si noe om prosessene i og gjennomføringen av byggeprosjekter. Hvilke former for stor-data er tilgjengelig i dag - og hvilke kan med fordel generes - i byggeprosjekter? Hvordan bør stor-data anvendes og kombineres i prosjektanalyse? Målet med doktorgradsarbeidet er å bidra med metoder for bruk av stor-data i prosjektanalyser, samt bruk av stor-data til å identifisere muligheter for raskere gjennomføring.