Eunike Sandberg

phd stipendiat

NTNU

E-post:

eunike.sandberg@veidekke.no

Postadresse:

 

Besøksadresse:

 

 

Tittel på avhandling

Sikkerhetsledelse i prosjektbasert produksjon

Beskrivelse

En nærings-PhD i Veidekke Entreprenør skrevet i samarbeid med NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Problemstillingen for doktorgraden er «Hvordan skape sikre arbeidsoperasjoner i prosjektbasert produksjon»? Problemstillingen vil bli besvart ved å se nærmere på følgende problemstillinger:

  1. Rapportering og avvikshåndtering på organisatoriske nivå ved bruk av SYLVE som avvikshåndteringssystem
  2. Balanse mellom etterlevelse av krav (compliance) og sikker tilpasning (resilience) til situasjonen for å skape sikre arbeidsoperasjoner på operativt nivå
  3. Ivaretakelse av sikkerhet i grenseflatene BH, entreprenør, UE og innleide
  4. Håndtering av målkonflikter; produksjon/effektivitet vs sikkerhet