Jørgen Hallås Skatland

phd stipendiat

NTNU

E-post:

skatlanden@gmail.com

Postadresse:

 

Besøksadresse:

 

 

Tittel på avhandling

Hva er et arkitektur-objekt?

Beskrivelse

Empiriske og teoretiske undersøkelser av kontinuitet og dynamikk i menings-sammenhengen mellom våre beskrivelser av arkitektur-objektet og dets betydning i bruk.