Hallgrim Hjelmbrekke

 

phd stipendiat

NTNU

E-post:

hallgrim.hjelmbrekke@ntnu.no

Postadresse:

c/o Institutt for bygg, anlegg og transport

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

Høgskoleringen 7A

 

Tittel på avhandling

Aligning projects with corporate strategy.

Beskrivelse

Oppgaven tar utgangspunkt i resultater fra større internasjonale undersøkelser som konkluderer med at prosjekter generelt ikke lykkes. Dette i betydning at investeringen størrelse ikke står i forhold til prosjektets bidrag til verdiskaping og strategisk måloppnåelse. Ulike forskningsinstitusjoner har publisert materiale som antyder at 60-70 % av investeringene ikke gir målbar effekt i forhold til det initierende mål.  Hjelmbrekke har i sin forskning studert tidligfaseprosesser med særlig fokus på eierstyring, kommunikasjon av verdiskapingsmål og forretningsmodeller i prosjektbaserte organisasjoner.  Forskningsarbeidene skjer i regi av AB fakultet og BAT/Conceptprogrammet på NTNU.