HPWS.no - High Performance Work Systems i prosjektorientert produksjon

 

  • Deltakende bedrifter: Grande Entreprenør (prosjekteier), Kværner Verdal, Vitec, Byggenæringens Landsforening
  • Deltakende forskningsorganisasjoner: SINTEF (prosjektleder)
  • Er et BIA-prosjekt ("Brukerstyrt innovasionsarena") og er finansiert av Norges forskningsråd
  • Prosjekt Norge er involvert for å bistå med spredning av resultatene
  • Prosjektet har varighet 2013-2017

Å være ansatt i byggenæringen eller i verftsindustrien i Norge i dag innebærer mer enn å kunne det tekniske faget. De ansatte må også kunne se helheten, være i stand til å planlegge arbeidet, ta ansvar for framdriften i prosjektene, forstå hva som er verdiskapende og hva som ikke er det og være i stand til å lede seg selv og koordinere seg mot andre.  Slike selvstendige og initiativrike ansatte senker kontrollkostnadene og vil også øke innovasjons­evnen i bedriften.  I praksis har mange gode norske bedrifter fellestrekk  med det som de nye lærebøkene kaller "High performance work systems" (Høytpresterende organisasjoner). HPWS-bedrifter preges av bl.a: involvering, selvstyring, høy kompetanse og høy lønn. Å utvikle og etablere en effektiv driftsmodell for virksomheter basert på unike prosjekter og høy grad av flyktig arbeidskraft. Dette skal gjøres ved: Å utvikle en tydelig modell for "High-Performance Work Systems" på norsk (HPWS.no), tilpasse denne til det å drive effektive operasjoner innenfor prosjektbasert virksomhet med høyt innleie, det skal også etableres en HPWS 'living-lab' ved Ørin Industriområde, samt en virtuell arena for HPWS i Norge.

 

Kontakt: hanne.o.finnestrand@sintef.no