NAVN

TILHØRIGHET

kjernekompetanse

Aarseth, Wenche Institutt for maskinteknikk- og produksjon, NTNU Prosjektledelse/ lederrollen, prosjektledelse og samhandling, samarbeidsmodeller med interessenter, samspill, globale prosjekter, globalt lederskap.
Andersen, Bjørn Institutt for maskinteknikk- og produksjon, NTNU Prosjektledelse, interessentledelse, prestasjonsmåling, benchmarking
Andersen, Lars Studie Apertura. NTNU Samfunnsforskning Organisering av bygge- og designprosesser. Ledelse. Vitenskapsteori.
Belay, Alemu Moges Institutt for bygg-og miljøteknikk, NTNU Lean construction, Cost-benefit analysis, concurrent engineering, system dynamics, optimization, advanced decision making, operation research, transportation economics, quality and process improvements.
Buvik, Marte Pettersen

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, SINTEF Teknologiledelse

Teamarbeid, relasjoner i prosjektteam, organisasjonsutvikling

Bygballe, Lena Elisabeth Institutt for strategi, BI  
Ekambaram, Siva SINTEF Teknologiledelse Læring og kunnskapsledelse i organisasjoner, prosjektledelse, generell organisasjonsteori
Elvenes, Bjørn Otto Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Systemteori, Organisering av prosjekter og prosjektporteføljer, Intellektuell eiendom.
Flyen, Cecilie SINTEF Byggforsk Klimatilpasning av bygget miljø, arkitektur, byggeprosess, plan- og bygningslovgivning, byggeskikk
Gottschalk, Petter Institutt for ledelse og organisasjon, BI  
Grytli, Eir Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU Bygningsvern, arkitekturhistorie
Haarsaker, Nina Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU Pedagogikk- og metode-eksperimentering, materialbruk, stedstilpasset arkitektur
Hald, Linda C. SINTEF Teknologiledelse Evaluering, samspill, fasilitering, interessentledelse
Halvorsen, Siri Bøe SINTEF Teknologiledelse Prosjektledelse, benchmarking
Hansen, Geir Karsten Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU Byggeprosesses, programmering, evaluering, brukskvalitet, FM
Houck, Leif Daniel Institutt for matematiske realfag og teknologi, NMBU Kontraktstrategi, tidligfaseevaluering dagslys, universell utforming
Hussein, Bassam Institutt for maskin- og produksjon, NTNU

Prosjektledelse, kravarbeid, simuleringer og gaming

Johansen, Agnar SINTEF

Prosjektoppstart, prosjektplanlegging, usikkerhetsanalyser, usikkerhetsstyring.

Jordanger, Ingemund

Institutt for matematiske realfag og teknologi, NMBU

 Prosjektledelse, verdistyring, prosjektevaluering, prosjektstyring, usikkerhetsanalyser, flermålsanalyser, lønnsomhetsanalyser, simuleringsteknikker
Karlsen, Jan Terje Institutt for ledelse og organisasjon, BI  
Klakegg, Ole Jonny Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

Prosjekteierstyring, Usikkerhetsstyring, Prosessledelse.

Kristoffersen, Axel Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU

Faglig og administrativ ledelse fra arkitektpraksis, byggherrerollen og høyere utdanning.

Kvålshaugen, Ragnhild Institutt for strategi og logistikk, BI

Kunnskapsstyring,  innovasjon, forretningsmodeller i prosjektbaserte organisasjoner

Landmark, Andreas D. SINTEF Teknologiledelse IKT, Måling og analyse
Lædre, Ola Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Kontraktstrategi, Tidligfase
Matusiak, Barbara Szybinska Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU Dagslys, elektrisk lys, farge, visuel persepsjon, arkitekturprosjektering
Müller, Ralf Institutt for ledelse og organisering, BI  
Møystad, Ole Institutt for arkitektur og planlegging/Senter for eiendomsutvikling Bærekraftig, prosjektdrevet byutvikling. Knutepunktsutvikling. Urbane ressurs systemer/intelligens/resilience.
Olsson, Nils Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU
Prosjektledelse, Jernbane
Oorschot, Kim van Institutt for ledelse og organisasjon, BI Project Management, Systems Thinking and System Dynamics, Decision Making & Managing Complexities, Product Development & Innovation
Paoli, Donatella Maria De Institutt for ledelse og organisasjon, BI  
Schwai, Markus Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU Byforming, bygningtypologier, medvirkningsprosesser
Solli-Sæther, Hans Arthur Institutt for ledelse og organisasjon, BI  
Stene, Trine Marie SINTEF Teknologiledelse Kompetanse og opplæring/trening, lederutvikling, forebygging og sikkerhet
Stevik, Tor Kristian Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi, NMBU Produktutvikling, innovasjon, industrialisering, drift- og driftsoptimalisering,  prosjektledelse
Støre-Valen, Marit Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Real Estate Management, Facilities Management, Refurbishment Technology
Swärd, Anna Institutt for strategi og logistikk, Handelshøyskolen BI Strategi, inter-organisatoriske relasjoner, samhandling, tillit
Söderlund, Jonas Institutt for ledelse og organisasjon, BI  
Torp, Olav Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Prosjektledelse, Usikkerhetsanalyse/-styring, Estimeringsteknikker
Torvatn, Hans SINTEF Teknologiledelse EU-prosjekter, HMS, IKT i organisasjoner, evaluering
Vaagaasar, Anne Live Institutt for ledelse og organisering, BI  
Volden, Gro Holst Concept-programmet, NTNU Overordnet prosjektstyring, tidligfase, samfunnsøkonomisk analyse, prosjektevaluering

Sist oppdatert: juni 2017