Ray Pritchard

STIPENDIAT

Institutt for byforming og planlegging, NTNU

E-post:

Mobil:

raymond.pritchard@ntnu.no

403 36 364

Postadresse:

Alfred Getz Veg 3, Gløshaugen, 7491 Trondheim

Besøksadresse:

Alfred Getz Veg 3, Gløshaugen, 7491 Trondheim (Sentralbygg 1, etasje 4)

Tittel på avhandling:

Effektiviteten av infrastrukturelle tiltak for sykling med hensyn til å øke sykkelandelen/The effectiveness of ‘hard’ cycling promotion measures for increasing cycling modal share.

Forskningsspørsmål

  • I hvilken grad påvirkes nye sykkel infrastruktur forandringer i reisemiddelvalg, rutevalg eller nygenererte turer?
  • Hvilke nettverkbaserte indikatorer best representerer det foretrukne rutevalget av nåværende og fremtidige syklister i Norge?
  • Hvordan kan sykkelvennlighet i et område påvirke bruk av sykkelen i dagliglivet? Fokus på arealbruk rundt skoler og arbeidsplasser. 
Research questions: 
  • To what extent does new cycling infrastructure cause modal shift, route substitution and new trip generation? 
  • Which network-based indicators best represent entire route choice movements of cyclists and potential cyclists in Norway? 
  • How does the bicycle suitability of a region impact different demographic groups use of bicycle as a transport means? Examining changes in school and workplace land-use. 

Project duration 2014-2018