Torhildur Fjola Kristjansdottir

STIpendiat

NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byggekunst, historie og teknologi

E-post:

Mobil:

torhildur.kristjansdottir@ntnu.no

942 97 433

Postadresse:

ZEB kontoret i 8 etasje, Sentralbygg I, Alfred Getz´vei 3

Besøksadresse:

ZEB kontoret i 8 etasje, Sentralbygg I, Alfred Getz´vei 3

Tittel på avhandlingen:

Livsløpsvurderinger av nullutslippsbygg, piloter og konsepter.

Beskrivelse:

Metoder for livsløpsvurdering av nullutslippsbyggninger med fokus på solenergisystemer i pilotbygninger.

Forskningsprosjekt:

Forsknigssenter for nullutslippsbygg, www.zeb.no