Hilde Nordskogen

 

Direktør

Rambøll

E-post:

Telefon:

hilde.nordskogen@ramboll.no

91603454

Utnevnt:

3. desember 2014

Begrunnelse:

Prosjekt Norge utnevner herved Hilde Nordskogen til æresmedlem i senteret som en anerkjennelse for hennes store og betydelige innsats for å etablere et prosjektfaglig miljø i Norge innen næringsliv, forvaltning og akademia. Nordskogen har gjennom sitt engasjement bidratt til å bygge et samlet, felles og sterkt norsk prosjektfaglig miljø.

Hilde Nordskogen var styreleder i Norsk Senter for Prosjektledelse i perioden 1.1.2011 til etableringen av Prosjekt Norge 1.1.2014, og før det Statsbyggs styrerepresentant i senteret. Som styreleder var Nordskogen snetral i to faser av senterets utvikling. Først ved omlegging og implementering av ny partnermodell, med resulterende vekst i partnerskapsmassen. Deretter utvidelse av senteret og omgjøring av NSP til Prosjekt Norge. I hele hennes periode som styreleder lykkes hun i å skape en fellesskapsfølelse på tvers av virksomheter i offentlig og privat sektor samt akademia. Som byggeherredirektør i Statsbygg var hun samtidig ansvarlig for å ta i bruk nye metoder innen prosjektledelse, som samspill, lean, brukerinvolvering, osv., og bidro dermed til å skape gode eksempler og motivere andre aktører i bransjen til endring.