Prosjekt 2015 – Prosjekter i en ny verden

Dato: 15. oktober 2015

Hvor: Royal Garden Hotell, Trondheim

Arrangør: Prosjekt Norge og Den Norske Dataforening

Kjære prosjektvenner!

Prosjekt Norge og Dataforeningen har den store glede å invitere deg til årets prosjektbegivenhet - Prosjekt 2015 - Prosjekter i en ny verden. 

Prosjektverdenen er i endring. Nye trender gjør seg gjeldende for alvor – de er mange, tunge, og medfører dyptgående endringer og utfordringer i prosjektrettede organisasjoner i alle bransjer. Med det grenseløse Europa har det kommet kriminalitetsutfordringer tidligere ikke sett i Norge; og økende prosjektomfang og kompleksitet utfordrer tradisjonelle kontrakter og kontraktsstrategier, gjennomføringsmodeller og verdikjeder.

Den nye verden gir samtidig nærmest uendelige muligheter. Globalisering gir store potensielle markeder og globale prosjektorganisasjoner. Teknologiske fremskritt bryter ned grenser og barrierer. Forståelse av potensialet for prosjekter som endringsverktøy for organisasjoner gir helt nye insentiver for forretningsdrift; nye måter å samhandle på muliggjør radikale endringer i organisasjoner, offentlige som private. 

Prosjekt 2015 viser hvordan prosjektorganisasjoner kan håndtere slike utfordringer og muligheter fra både praktiske og akademiske perspektiver. Samtidig viser konferansen hvordan den nye virkeligheten ikke minsker behovet for tradisjonelle prosjektstyringsverktøy, snarere tvert imot; tradisjonelle verktøy får ny anvendelse i endrede omgivelser.

Dette er begivenheten du ikke kan unnvære i høst!