Prosjekt 2016 – Prosjekter i en ny økonomisk virkelighet

Dato: 9. november 2016

Hvor: Radisson BLU Scandinavia, Oslo

 

En prosjektledelseskonferanse i samarbeid mellom:

 

                    

 

Tre organisasjoner som har et felles ønske om å bidra til økt profesjonalisering innen faget prosjektledelse i Norge, og som samtidig har egne og ulike spesialtilbud til sine medlemmer.

 

Prosjekt 2016 – kort oppsummeringAnne Live Vaagaasar

Konferansen startet med fokus på digitalisering. Av eksempler som ble nevnt er gründere som Elon Musk og kontrasten mellom gründere (de som står bak disruptiv utvikling) kontra de som skal de lede an.

Fra Kartverket ble det informert om at de er kommet til det punktet der de kun leverer digitale kart.


Knut Arne Gjertsen, Kartverket

Et tema som gikk igjen var at digitalisering fordrer samarbeid på tvers av dep/etater/osv., at noen må ta en nasjonal lederrolle. Det er behov for ledelsesforankring og gevinstrealisering i linjen (ikke i konsulent sjiktet), og gjennom endring av arbeidsmåter. Dette dekkes ikke nødvendigvis opp ved kjøp av nye systemer, samtidig som jo enklere brukeren skal få det, jo mer komplisert er det som ligger bak. Fra et beslutningssynspunkt kan det derfor se ut som om det er noe behov/interesser som kan bli stående mot hverandre.

Et interessant moment var at denne konferansen, arrangert i samarbeid med DND og NFP, deler ut CD'er som gaver til foredragsholdere. Dette er et eksempel som viser tradisjonelle utfordringer ved større endringer hvor etablert kvalitet og kultur (Eks. CD-plater) skal erstattes av andre produkter og tjenester (strømming og lavere lydkvalitet). Hva velger man? Sitte på gjerdet til kvaliteten og funksjonaliteten kommer på et ønsket nivå (kan ta uhensiktsmessig lang tid – med risiko for å bli akterutseilt), eller bli en aktiv del av den nye utviklingen. Dette er en type problemstillinger som bedrifts- og organisasjonsledere i økende grad må ta stilling til i fremtiden.

Til tross for tre gode parallelle strømmer, har ikke muligheten til parallellprosessering kommet langt nok til at man får med seg alle samtidig. Derfor ble strømmene delt i tematiske grupper for å bli tilgjengelig for de som har tematiske avgrensede interesser. Slik oppdeling vil bli vurdert på nytt til neste konferanse. I tillegg har flere av innleggene i strømmene hatt fokus på nye løsninger/metoder som f.eks. lean, digital byggeledelse, osv.

Ut fra humordoktor Dr.med. Tyrdal sitt utsagn om at «sykehus er ikke noe passende sted for alvorlig syke mennesker», kan dette kanskje omskrives til det at «prosjekter/byggeplasser er ikke noe sted for alvorlig bakstreverske mennesker».

Utover dette fikk vi både tankevekkere og påminnelser om at det fortsatt arbeides trygt og godt, men at dette blir utfordret av behovet for både endret organisering og arbeidsmetoder, hvor egne ansatte kontra outsourcing, nye kommunikasjonsplattformer og informasjonsutveksling både i planleggingsfasene og på byggeplassen vil stå sentralt i fremtiden.Alexander Stöckl og Clas Brede Bråthen

Trener og sportslig leder for det norske hopplandslaget avsluttet konferansen med en tankevekker gjennom å fortelle om en særdeles bakstreversk kultur som har rådet i toppen av norsk hoppsport i nærmere 100 år. Hvor senere års satsing har hatt et hovedfokus på å bryte med denne kulturen og etablere en ny kultur som skulle skape vinnere. Dette har de oppnådd ved å skape utviklingsorienterte prosjektutøvere, gjennom å lære/erfare - utvikle - mestre – utfordre seg selv og sine oppgaver, basert på endringsvilje og kompetanse. Resultatet har blitt at fra å være en hoppnasjon med noen få utøvere som vinner enkelte hopprenn, så har hele laget løftet seg slik at alle på laget har kapasitet til å stå øverst på pallen. Dette har utvilsomt overføringsverdi til norsk næringsliv hvor fundamentet i dette er at endringsvilje må etterfølges av endrings- og omstillingsevne.


Alexander Stöckl

Prosjekt Norge takker alle innlederne for at de stilte opp og bidro til å gjøre årets store prosjektkonferanse til den faglige utviklingsarenaen den ble.

Takk til alle som deltok, og vel møtt 8. november neste år. Sett av datoen i kalenderen allerede nå.

 

Fotograf: Tom Haugstad