CoP Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling

Beskrivelse

Prosjekt Norge inviterte Skanska, Statoil, Kruse Smith, Statnett og Veidekke til CoP (Community og Practice/Faglig fokusgruppe) sammen med Sintef, BI og NTNU, hvor temaet var Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling. I ei tid med sterkt fokus på kostnadsreduksjoner blir flere oppmerksom på at man ikke kan kutte kostnader til kompetanseutvikling hvis man vil være konkurransedyktig i fremtiden. Det er nå man skal utvikle ledig kapasitet for å møte fremtidens utfordringer. Derfor har Sintef på vegne av Prosjekt Norge dratt i gang et mindre forskningsprosjekt knyttet til kunnskapsledelse og kompetanseutvikling. Denne CoP'en er koplet til et pågående forskningsprosjekt rundt de samme temaene og har så langt hatt to samlinger.

Puzzle

 

Samlinger

13.01.17 CoP-samling 2 innen Kunnskapsledelse og Kompetanseutvikling
Veidekke var vert for denne samlingen, som ble holdt fredag 13. januar. Formålet med møtet var å presentere aktiviteter knyttet til kompetanse og utvikling, samt ta for seg erfaringsutveksling og tilbakemeldinger som kan bidra til kompetanseutvikling og forbedring. Les mer i sammendraget i linken over.

04.03.16 CoP-samling 1 innen Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling
Prosjekt Norge inviterte til møtet om CoP innen Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling hos Skanska fredag 15.01.16. Det ble bestemt å opprette en CoP for dette temaet. Deltagere i CoP’en så langt er Skanska, Statoil, Kruse Smith, Statnett og Veidekke. I tillegg bidrar Sintef i gruppa med et mindre forskningsprosjektet innen kunnskapsledelse og kompetanseutvikling. Første ordinære møte avholdes hos Statnett fredag 4 mars.

 

Deltakere 

 • Skanska ved Kristen Vollestad og Katharina Wozniak
 • Statoil ved Jarle Martinsen
 • Kruse-Smith ved Trond Olav Stupstad
 • Statnett ved Karianne Prytz
 • Veidekke ved Hege Dammerud
 • Sykehysbygg ved Unni Dahl
 • OPAK ved Roger Beite-Farestrand
 • Statens vegvesen ved Siri Hustad
 • Sweco ved Linda Hårvik
 • NTNU ved Stein Mjøen
 • SINTEF ved Trine Stene og Jan Alexander Langlo

 

Kontaktperson og fagligansvarlig Anne Live Vaagaasar