CoP Planleggingskompetanse

Beskrivelse

 Plan

Planlegging er en av de grunnleggende ferdighetene og kompetanseområdene innen prosjektfaget. Med økende kompleksitet i prosjektene øker også behovet for å ha medarbeidere med kompetanse og erfaring i planlegging av alle sider av prosjektets fremdrift. En av de store utfordringene er knyttet til det som kalles integrerte planer, dvs. at det er samsvar mellom planene hos de ulike aktørene som samarbeider for å løse prosjektet. Dette samsvaret er viktig for å koordinere arbeidsinnsats, redusere dødtid, kontrollere fremdrift og sikre riktig beslutningsunderlag for prosjektet.

I praksis er det stor variasjon i hvilken planleggingskompetanse man har i de ulike prosjektene, og det er stor variasjon i hvilken posisjon planlegging har i de ulike organisasjonene. Partnerne i Prosjekt Norge ser at de har mye å lære av hverandre og har etablert denne faglige fokusgruppen nettopp for å gjøre dette. 

Målet med fokusgruppen er å dele erfaringer og kunnskap mellom deltagerne, og på lang sikt identifisere felles kunnskapsbehov som kan dekkes gjennom ulike kunnskapstiltak, bl.a. FoU-prosjekter.

 

Samlinger

24.08.16 hos Statoil, Fornebu

17.11.16 hos Aker Solutions, Fornebu

20.01.17 hos Skanska i Oslo.

31.05.17 hos Statsbygg, Oslo.

30.08.17 ÅF Advansia, Lysaker

15.11.17 vertskap ikke bestemt

 

Deltakere 

 • Statoil ved Edvin Håvik.
 • Statsbygg ved Lars Kristian Hoberg.
 • Skanska ved Kristen Vollestad.
 • ÅF Advansia ved Jon Inge Hansen.
 • Multiconsult ved Lars Lenning.
 • Rolls-Royce/NTNU ved Jan Emblemsvåg.
 • Aker Solutions ved Espen Øvergård.
 • Sweco ved Haavard Jaastad
 • Aker BP ved Chris Westland
 • BI ved Jon Lereim.
 • Prosjekt Norge ved Ole Jonny Klakegg og Jan Alexander Langlo.

Ønsker du å være med? Eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med fagansvarlig. 

 

Kontaktperson og fagligansvarlig Jan Alexander Langlo