Hvordan registrerer jeg PDU-er?

Dersom du er PMP-sertifisert gjennom PMI kan du tjene inn såkalte PDU-er (Professional Development Units) ved å være med på senterets ulike arrangement. PDU-er brukes for å vedlikeholde sertifiseringen. Registreringen gjøres av den enkelte, og oppskriften nedenfor er hentet fra PMIs hjemmesider.

Se her for fullstendig oppskrift: Ways to Earn PDUs (PMIs offisielle hjemmesider). Det finnes også en multimedia-beskrivelse av dette: http://pdu.pmi.org/

OPPTJENING AV PDU

Prosjekt Norge tilbyr en rekke arrangement til vårt nettverk, bl.a. temadager, konferanser og workshops. PDU-er kan opptjenes på samtlige av våre arrangement, og opptjeningen kan normalt skje på tre måter:

Arrangementet kan klassifiseres som frivillig arbeid/dugnad

Dette alternativet kan brukes dersom du deltar på dugnadsarbeid, f.eks. gjennom forberedelser og gjennomføring av vår prosjektkonferanse.

(Pkt 9 på listen Ways to Earn PDUs)

Arrangementet er registrert hos en "Registered Education Provider".

Dette krever at senterledelsen har registrert arrangementet hos en såkalt Education Provider. Det finnes flere slike i Norge. I så fall vil vi på hjemmesidene til arrangementet oppgi de ulike registreringskoder som du trenger, samt hvem som har registrert og godkjent arrangementet. Education Provider vil også oppgi hvor mange PDU-er man får ved å være med på arrangementet. Normalt benytter ikke senterledelsen seg av dette, med mindre en av medarrangørene er en registrert R.E.P.

(Pkt 1 på listen Ways to Earn PDUs)

Arrangement hos en "Outside Provider".

I PMIs system er Prosjekt Norge definert som en "outside provider". Også i dette tilfellet må den enkelte PMP-er registrere poengene på egenhånd, men i dette tilfellet trenger man ikke å oppgi noen koder. Man får en PDU for hver time arrangementet varer. Denne måten vil være den mest naturlige for senteret å bruke når vi står som arrangør.

(Pkt 7 på listen Ways to Earn PDUs)

REGISTRERING AV PDU

Her finner du en god innføring i hvordan du registrerer dine PDU'er ved bruk av video og steg-for-steg beskrivelse av hvordan du går frem: http://pdu.pmi.org/

PDU'er registreres ved å gå inn på denne siden hos PMI: https://ccrs.pmi.org/
(alternativt går du inn via hovedsiden www.pmi.org)

MERK: Du må ta vare på en elektronisk kopi av programmet for arrangementet som dokumentasjon og oppgi dette dersom PMI krever det.