Stein Rognlien

æresmedlem

Statsbygg

E-post:

Telefon:

stein.rognlien@statsbygg.no

2224 2800

Utnevnd:

1. oktober 2007

 

Begrunnelse:

Stein Rognlien har siden 1990-tallet hatt et sterkt engasjement for å bygge et levedyktig fagmiljø innen prosjektledelse. Han har gjennom sin stilling som prosjektdirektør og forskningsdirektør i Statsbygg bidratt til at forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 ble en suksess, samt etterfølgeren Norsk senter for prosjektledelse. Rognlien var representant for Statsbygg i styret til PS 2000 i perioden 1993-1999, og styreleder i senteret siden starten i 1999 og helt frem til utgangen av 2004. I alle disse årene har Stein Rognlien hatt en sentral påvirkning på utviklingen av prosjektfaget i Norge