Asbjørn Rolstadås

Æresmedlem

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

E-post:

Telefon:

asbjorn.rolstadas@ntnu.no

7359 3785

Utnevnt:

7. desember 2006

Begrunnelse:

Professor Asbjørn Rolstadås har siden 1983 hatt ansvaret for opprettelsen og ledelsen av NTNUs etter- og videreutdanningsprogram innen prosjektledelse. I perioden 1993-1999 var han programleder for forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000, og i perioden 2000-2006 har han vært senterleder for Norsk senter for prosjektledelse. Rolstadås har i alle disse årene vært en markant ressursperson i det norske og det internasjonale forskningsmiljøet innen prosjektledelse.