Invitasjon til våre partnere - Samling - CoP Lean byggeprosess

27 februar, 2017

 Forslag

Møtet knyttes opp mot prosjektet Nye Bodø Rådhus, med Kai Håkon Kristensen som vert og som vil dele sine erfaringer rundt:

  • Forsøk på å implementere Lean i detaljprosjektering – uten forankring i kontrakt eller organisasjon. Handlingsrom og hindringer. Resultater
  • Definering, forankring og implementering av Samhandling og Lean i anbudsmateriale for hovedentrepriser
  • Praktisk plan for samhandling og planlegging i prosjektet
  • Integrering av planer og teknologi

Tid:
7. mars i Bodø. Tidene for programmet tilpasses flytider, oppstart 10.30, slutt ca. 14.30/15.00, med innlagt lunsj.

Hvor:
Scandic Havet

Hvem:
Både deltakere i tidligere møter i denne CoP’en og andre fra partnervirksomhetene er velkomne, men antallet plasser er begrenset til 15. Si fra om du ønsker å delta på e-post til tonje.hamnes@ntnu.no, vi setter strek ved 15 påmeldte.

 

Bildet er ett av de innsendte forslagene til det nye rådhuset.