Fredagsinspirasjon: Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter?

14 mars, 2017

Mange prosjekter kan kun gjennomføres ved at flere virksomheter samarbeider. Hver av aktørene sitter med sin bit av det store puslespillet, i form av unike ressurser og aktiviteter. Spørsmålet er hvordan få koordinert denne innsatsen, slik at prosjektet blir gjennomført i henhold til de målene som er satt. Med andre ord, hva skal til for å legge det store puslespillet?
Denne artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt, i regi av Prosjekt Norge, som har sett på organisering av store, komplekse prosjekter, og hvordan de kan lykkes med koordinering i praksis.

Les innlegget her.