Vår partner Metier, inviterer deg til Metierkonferansen – the turning point?

16 mars, 2017

Metier ønsker velkommen til en dag som vil gi deg inspirasjon til å utnytte muligheter og skape idéer for fremtidsrettede prosjektorganisasjoner. Prosjektene har aldri vært viktigere enn nå. Skal vi evne å utvikle Norge raskt nok og sikre grunnlaget for fremtidig verdiskapning så må vi forbedre måten vi håndterer prosjektene på. Vi står ovenfor et "turning point" i prosjektverden og trenger nye måter å jobbe på for å løse samfunnsutfordringene raskere og bedre. Du vil møte mange spennende foredragsholdere og få muligheten til å velge mellom 3 parallelle spor med inspirerende og lærerike foredrag.
 
Praktisk informasjon:
Dato: 11. mai
Tid: 8:30 – 16:10
Sted: Scandic St. Olavs plass, Oslo
 
For program og påmelding, se: https://www.metierkonferansen.no/