Partnerforum 2017

21 mars, 2017

Prosjekt Norges partnerforum ble avholdt 20. mars, med meget spennende program og stort oppmøte!
 Partner1
 
Partnerforum er senterets “generalforsamling” og gjennomføres dels med klassiske "GF-saker” som årsberetning, valg til styret, osv. og dels som en “minikonferanse” med innlegg fra forskning og caseprosjekter. Omtrent 55 deltakere fra et stort antall av partnervirksomhetene fikk høre følgende innlegg:
 
  • Viel Sørensen (Difi) og Bjørn Børseth (Nye veier) delte erfaringene Nye veier så langt har høstet med utprøving av metoden Best Value Procurement for kontrahering av entreprenører, som så langt er gode
  • Ola Lædre (NTNU) og Sjur Børve (NTNU) rapporterte fra arbeid med analyse av caseprosjekter definert som samspillsprosjekter og utvikling av en omforent definisjon av samspill, med konklusjon om at samspill utformes svært ulikt fra prosjekt til prosjekt.
  • Steinar Rasmussen (Sweco) og Jan Erik Hoel (Trimble) viste, gjennom ord, bilder, video og programvaredemonstrasjon, hvordan det i forskningsprosjektet “Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter” arbeides med å dramatisk forbedre effektiviteten i prosjekteringssesjoner.
  • Elisabeth Krogh (Atkins) la frem resultatene fra det BNL-ledede arbeidet med å utarbeide et digital veikart for BAE-næringen, som har skissert høye ambisjoner for veien videre gjennom ulike produkter og muliggjørere.
  • Cecilie Flyen (SINTEF) presenterte en oppsummering av case og funn fra det omfattende arbeidet som har vært gjennomført i SamBIM-prosjektet, der man har identifisert både utfordringer med samhandling rundt BIM, men også gode resultater etterhvert som casene ble mer modne. Les mer her
  • Karl Petter Løken (Lundin) fortalte mange interessante historier og lærdommer fra Edvard Grieg-prosjektet, som var en meget vellykket utbygging og nokså nylig vant pris for beste petroleumsprosjekt i verden i 2016.
 
I tillegg ble det innledet til og diskutert videre FoU-arbeid i Prosjekt Norge innen områdene:
 
  • Anskaffelsesstrategier/kontraktsmodeller, der det kom frem en rekke gode ideer som vi vil arbeide videre med.
  • DigiLAB, et nytt initiativ under utvikling som er ment å være en eksperimentell arena der brukere i prosjektbransjer, teknologileverandører og forskere kan møtes for å gjennomføre pilotprosjekter med bruk av ny teknologi.

partner2

Trykk her for å laste ned PDF med presentasjonene.