Fredagsinspirasjon: Følger dere den ”gode” eller den ”onde” prosjektspiralen?

14 april, 2017

Vi som arbeider med prosjekter i ulike bransjer fra akademisk side har det privilegiet å ha anledning til å observere hvordan et stort antall virksomheter, i ulike posisjoner i verdikjeden og i ulike bransjer, arbeider med sine prosjekter. Mye er likt, men vi ser også store forskjeller, og en viktig skillelinje vi ser, går mellom virksomheter som følger det vi etterhvert har begynt å benevne ”den gode prosjektspiralen” versus ”den onde prosjektspiralen”.

Les innlegget her.