Vi undersøker mulighetene for å etablere digiLAB, og ønsker dine innspill!

6 april, 2017

Digitalisering er muliggjøreren for nye forretningsmodeller og forbedring av arbeidsprosesser og preger allerede hverdagen i de fleste bransjer. Med rask utvikling på mange fronter kan det imidlertid være utfordrende å vite hvilke teknologier som modne for anvendelse i stor skala og hvordan arbeidsprosessene bør endres for å utnytte mulighetene digitalisering byr på. 

Prosjekt Norge undersøker mulighetene for å etablere digiLAB, en møteplass og piloteringsarena med kort vei fra idé til utprøving. I digiLAB møtes teknologileverandører, prosesseiere og forskere sammen for å utvikle og gjennomføre pilotprosjekter. Pilotprosjektene har som formål å avdekke hvilke teknologier som er modne for direkte anvendelse i større skala og hva som bør utforskes videre i dedikerte forskningsprosjekter.

DigiLAB vil være en arena i kontinuerlig utvikling og for å best tjene Prosjekt Norges medlemmer ønsker vi tilbakemeldinger på hvilke utfordringer og muligheter digiLAB bør ta tak i. Vi håper derfor at du tar deg tid til en kort undersøkelse for kartlegge bedriftenes ønsker og behov. Undersøkelsen tar 5-10 minutter og er tilgjengelig her eller gjennom linken: https://goo.gl/forms/jgg5DYCqvkhDl59L2