Forskningsinitiativ knyttet til temaet megaprosjekter

18 april, 2017

 

 

Fire forskere fra Brno University of Technology (Faculty of Civil Engineering, Institute of Structural Economics and Management) fra Brno, Tsjekkia besøker SINTEF/NTNU 19.-20. april 2017. Deltakerne skal se på muligheter for samarbeid mellom disse organisasjonene innen temaet megaprosjekter. Møtet forgår på SINTEF Teknologi og samfunn i Trondheim.

Dette møtet er en del av et prosjekt som er knyttet til programmet "Czech-Norwegian Research Programme (CZ09)", finansiert av Norway Grants. Ministry of Education i Tsjekkia er også involvert i dette prosjektet.