Kompetansetiltak i regi av Prosjekt Norge

16 mai, 2017

Skal du lede eller ha ansvar for et kompetansetiltak i samarbeid med Prosjekt Norge? Vi har utarbeidet noen hjelpemidler som vi håper vil være til nytte. Disse kan brukes som støtte i forberedelse, gjennomføring og evaluering. For mer informasjon, se siden "Kompetansetiltak" under Verktøy i menyen.