Fredagsinspirasjon: Mye bedre - men ennå ikke perfekt

26 mai, 2017

Arbeidet med kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse i store komplekse prosjekter har kommet seg mye siden innføringen av ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekt i 2000. Vi kan i Norge vise til bedre statistikk enn andre land. Faktisk er vi kommet dithen at et modnet prosjekt som vedtas kan forventes å leveres innenfor kostnadsrammen. Likevel er det noen problemstillinger som gjenstår å løse. Denne artikkelen forteller deg hvilke.