Fredagsinspirasjon: Prosjekteierstyring og prosjektmodeller i staten

9 juni, 2017

Mange virksomheter har etablert og innført en prosjektmodell. Dette for å sikre at alle prosjekter innenfor virksomheten gjennomføres etter samme modell, og for å maksimere sannsynligheten for at de lykkes. Prosjektmodeller er mye brukt i privat sektor, men hva med staten?

Les mer i denne artikkelen.