Informasjonsmøte om CII 10-10 for partnerne i Prosjekt Norge

19 juni, 2017

En del av partnerne i Prosjekt Norge har tatt i bruk verktøyet CII 10-10 (les mer her) for prestasjonsmåling, benchmarking og forbedring av sine prosjekter og prosjektprosesser. De som mest aktivt har tatt det i bruk ser at det gir betydelig nytte på flere nivåer og det har vært etterspurt mer informasjon/demonstrasjon av verktøyet.

Vi inviterer derfor til møte/workshop 24. august, kl. 9-11.30 hos Statnett i Nydalen i Oslo. Her vil Statnett, som nok er kommet lengst i Norge med bruk av 10-10, presentere sine erfaringer og gevinster fra bruk av systemet og representanter fra prosjektgruppen som har arbeidet med innføring av systemet i Norge dele funn fra analyser av innsamlede data på bransjenivå. Det vil også bli vist en demonstrasjon av hvordan verktøyet anvendes i et prosjekt.

Ta kontakt med Tonje Hamnes (tonje.hamnes@ntnu.no) for å få invitasjon til arrangementet.