Internasjonal pris til norsk prestasjonsmåleprosjekt

11 august, 2017

Prisen ble mottatt av professor Bjørn Andersen, NTNU/Senterleder for Prosjekt Norge, sammen med Alexander Langlo, SINTEF og Alexander Smidt-Olsen, Metier. "Dette er en svært gledelig og overraskende og en fin anerkjennelse av at vi har gjort en viktig jobb", sier Rannveig R Landet, direktør i BNL og administrativ prosjektleder for Måleprosjektet. I tillegg er NTNU/OSLO WORKS, og Catenda involvert i prosjektet.

Intervju med Senterleder professor Bjørn Andersen og full dekning av saken kommer i neste uke!