Pris til nyutdannet sivilingeniør, Nina Eklo Kjesbu!

14 november, 2017

Bildet viser Nina Kjesbu (foto: Fanny Ayache)

Nina Kjesbu har i sin masteroppgave vist hvordan sviktende kontroll med materialverdikjeden – mer spesifikt stålkvaliteter – kan utgjøre en alvorlig trussel mot Norske prosjekter. Arbeidet er gjennomført innenfor rammene av forskningsprosjektet «Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring», som er støttet av Prosjekt Norge.

Les mer på bygg.no her!

Hvis du vil vite mer om selve forskningsprosjektet, leser du her.