Velkommen til sluttseminar for forskningsprosjektet INPRO

30 november, 2017

For fire år siden startet forsknings- og utviklingsprosjektet «INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse». Veidekke som prosjektleder har samarbeidet med industripartnerne Cowi, Nymo og Ulstein Group, samt forskningsmiljøer ved NTNU og UiA. Nå inviterer prosjektdeltakerne til sluttseminar sammen med LC-NO, for å dele sin kunnskap og erfaring fra NFR BIA-prosjektet. Seminaret tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

  • Hvis prosjektering er en kreativ og lærende prosess - hvilke prinsipper og metoder trenger vi for å lede denne prosessen?
  • Hva må til for å bedre kommunikasjonen mellom prosjekteringen og produksjonen?
  • Involverende planlegging (Last Planner) i prosjektering - fungerer det i praksis?
  • Hvordan er vi forskjellig/like og hva kan vi lære av det – prosjektering/engineering i tre ulike bransjer (offshore, skipsbygging, bygg- og anlegg)?

Vi håper du vil delta på seminaret og diskutere disse spørsmålene sammen med oss!

Mer info og påmelding her