Fagklynge Energi arrangerte frokostseminar

6 desember, 2017

Prosjekt Norge arrangerte i samarbeid med Green Petroleum Cluster frokostmøte på NTNU campus 5.12.17. Det møtte frem nærmere 30 deltagere og agendaen var:

• Full gass fremover – i Europa? Professor Johan Einar Hustad, Direktør i NTNU Energy

• Hvilke muligheter og framtidsutsikter gir digitaliseringen? Roy Ruså, Direktør teknologi i Petoro AS
• Hvordan kan leverandørindustrien bidra til en mer miljøvennlig utvikling? Professor Sigbjørn    Sangesland, NTNU Institutt for geovitenskap og petroleum
• Næringsklynger bidrar til omstilling og innovasjon i petroleumsnæringen. GPC
• Veien videre og oppsummering. Prosjekt Norge, Bjørn Andersen/Jan Alexander Langlo
 
Presentasjonene ser dere lagt ut her: 
 
Prosjekt Norge vil følge opp arbeidet i fagklyngen med flere ulike arrangementer utover vinteren.