Nytt sykehus i Stavanger - Skarpe AS er med.

11 desember, 2017

Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, knappe 4 km sør for dagens sykehus på Våland. Skarpe (som er partner i Prosjekt Norge) har vært representert i prosjektorganisasjonen SUS2023 siden starten av forprosjektfasen.

I Byggefase 1 på Ullandhaug blir det ikke plass til alle sykehusfunksjonene, så en del virksomhet vil fortsatt være igjen på Våland. Dette stiller krav til både arbeidsprosesser og IKT infrastruktur og -løsninger.

Nye sykehus i Norge de siste 15 årene har store fellestrekk hva gjelder IKT infrastruktur. Først ute var St. Olavs, med integrasjonsplattform, smarte enheter hos brukerne og et robust og moderne datanett som binder det hele sammen. I store trekk ble den samme IKT-arkitekturen videreutviklet både ved AHUS og Sykehuset Østfold. Den største endringen kom på Sykehuset Østfold, hvor mobiltelefoner ble innført som primær trådløs teknologi for tale og meldinger. Det ga konsekvenser for hvordan man tenker beredskap og hvordan systemene spiller sammen både under normal drift og i feilsituasjoner.

Kompleksiteten i sykehus er økende og Skarpe har fått bruke all sin erfaring fra IKT infrastruktur og infrastrukturintegrasjon i SUS2023. Det som har fungert godt i tidligere byggeprosjekt videreføres, eksisterende løsninger videreutvikles og forbedres, og nye behov og løsninger skal identifiseres og utvikles.

Les mer om dette på Skarpe AS sin side.