Temadag: Prosjektet som samfunnsaktør

When: 15 July, at 12:50 – 12:50

Where: Statnett, Husebybakken 28 B, Oslo

Add to calendar

Bedriftenes samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility, er et begrep som spenner vidt. Konseptet
beskriver hvordan bedrifter viser samfunnsansvar med tanke på deres innvirkning på aktiviteter
angående kunder, leverandører, ansatte, aksjonærer, interessenter og miljøet. Denne interesse overgår
de lover som forplikter bedrifter til samfunnsansvar. Organisasjoner i Norge har stor bevissthet og tar
ett skritt ekstra for å ta ansvar for hvordan de påvirker samfunnet.
Organisasjoners holdninger for samfunnsansvar bidrar som en viktig del av virksomhetens bærekraftsbegrep.
Disse holdninger gjennomsyrer alle bedriftens aktiviteter og må også være en del av de enkelte
prosjektenes policy. Norske bedrifter og deres verdikjeder tilpasser seg i takt med samfunnets
forventninger og implementere prinsipper, standarder og praksis for bedriftenes samfunnsansvar.
Temadagen har som hensikt å belyse aspekter på hvilken rolle prosjekter har som samfunnsaktør og
hvordan prosjekter kan brukes som et instrument for bedriftens rolle som samfunnsaktør. Det kommer
også til å bli avholdt en workshop der vi diskuterer hvilken rolle din organisasjon har til tematikken, og
hvordan dette eventuelt kan brukes videre til forskning for NSP.

Program

Tid Tema Ansvarlig
08.45 - 09.00 Registrering NSP
09.00 - 09.15 Velkommen Person
     
     
     
     
     
     
     

 

Her finner du programmet som pdf-dokument

Målgruppe

Vil være spesielt interessant for alle som jobber i prosjekt

Dato og tid

Tirsdag 3. mars 2009, 09.00-15.00

Pris

Gratis for ansatte i medlemsorganisasjonene i NSP. Kr. 500,- for andre deltakere

Sted

Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Påmeldingsfrist

Mandag 25. februar 2009. Registrer deg på MIN SIDE for å få direkte invitasjon.

Påmelding

Min Side, faks deltagerskjema til 73 55 13 26 eller bruk nsp@ipk.ntnu.no

Påmelding er bindende dersom ikke NSP mottar avmelding innen 27. februar 2009.

Endelig bekreftelse på påmelding blir sendt ut straks etter fristens utløp. Da det er begrenset antall plasser, vil NSPs medlemmer prioriteres dersom deres påmelding er mottatt NSP senest 23. februar 2009.

Kontaktperson NSP

Elisabeth Holden, telefon 93017596, mail elisabeth.holden@sintef.no

E-post NSP: nsp@ipk.ntnu.no